Clanna Gael Fontenoy GAA Club Gym Facility

Clanna Gael Fontenoy GAA Club

Clanna Gael Fontenoy är en gaeliska idrottsklubb i Dublin. BLK BOX rådfrågade med Clanna Gael om att tillhandahålla en lösning för klubben som skulle involvera flera arbetsstationer och gratis golvyta.

Beslutet gjordes att installera 4 Goliath Half-Racks med anpassade märkesprofilerade plattformar med Logotypen Clanna Gael samt anpassade märkesprofilerade framplåtar, alla åtföljda av Belfast-stång och BLK HD Bumper-set. Lagret var också integrerat mellan var och en av riggarna för att tillåta lagring av stötfångaren, medicinbalkarna och kettlebells.
 

Anläggningen omfattar BLK BOX Agilitetturf lade sida vid sida 15 mm av BLK BOX-brickor, vilket gör det möjligt att använda deras hund Sledd, men även utrymme för sträckning och resistensorkester. Den uttjänta utrustningen innefattade också en rad olika kardioutrustning, hantlar, och en rad olika redskap, som BLK BOX GHD.

KOM IGÅNG