Evolve Health and Performance Gym Facility

Evolvera hälsa och prestanda

Evolve är det bästa exemplet på en gruppövning. THan fristående riggar är en bra kontaktpunkt för deras gym och de erbjuder dubbelt så många arbetsstationer som det skrivbordsmonterade alternativet, vilket innebär att samtidig workout kan äga rum.

Blandningen av utrustningen i faciliteten är mycket bra med erbjudanden om grupputbildning i Evolvera. Utrustningen gör det möjligt för karosserirörelser, styrkesträning och kardio med utrustning. Evolve har köats ut med ett brett spektrum av utrustning inklusive, Assualt Bikes, Ski Ergs, liksom BLK BOX kettlebells, medicine balls, battle rep, hantbbells och plyometric boxes. Anläggningen installerade vårt populära släde längs en sida av anläggningen för att tillåta hastighetsarbete med våra prowlers.

Evolve har också valt ett av våra smarta lagringssystem, Big Ass Storage, det här lagringssystemet ger många funktionella utbildningsmöjligheter och erbjuder en fullt utrustad utbildningsstation med minimalt fotavtryck, maximerar utrymmet inom Evolves anläggningen.

KOM IGÅNG