FNX

FNX Fitness and Performance, Malta

FNX är en fitnessklubb som för med sig prestationsstegen med alla de fördelar som följer med den. Vare sig detta betyder ute på fältet, bana, bana, bana eller ute i människors vardagsliv. FNX tog emot en anpassad alla monterade monteringstangent-Rig med Agilitetturf som kör upp mitt i plattformen tillsammans med en matris av tillbehör.

KOM IGÅNG