Lift: The Movement

Lift: Rörelsen

Movement's design vision är att skapa vackra och unika upplevelser. Lift inspireras av minimalism, gymnastik och idrottsarv, staden och de utomhus och medgrundare Angus Martin och Elliot Moger som vill "bryta formen" med sin utbildning. Båda männen ville ha rugbyatleter, tills deras kroppar inte kunde ta mer. Det var då de båda blev angripna av hur de skulle rekonstruera deras kroppar, vilket ledde dem längs Lift: Rörelsen.

Lyft: Rörelsen blandar modern design med en praktisk och genomtänkt utformning av layouten genom en minimalistisk lins. Fokus när det gäller att planera rymden var att använda så många organiska material och texturer som möjligt. Utrymmet består av ett stort träningsområde med rasmassad sandstensgolv. Detta ger säker golvbeläggning utan att komprometterar estetiken. Upp till tolv uppsättningar av gymnastiklingar är placerade över utrymmet för att bibehålla de renala symmetriska linjerna för estetiska och Pine Plyo-rutor, fulla mängder med Kettlebells, 5-bjällror med tillräckligt många stötfångare tillsammans med en matris med rörlighetsutrustning.

KOM IGÅNG