Perpetua Fitness Gym Facility, Dublin

Perpetua Fitness, Dublin

Perpetua Fitness har lagt allt som är effektivt och populärt runt om i världen under ett tak och erbjuder ett stellärt undervisningsmaterial som lärs ut av vissa av branschens mest eftertraktat experter. Inställning av ett modernt, industriellt utrymme på Windmill Lane, Perpetua Fitness själv på att tillhandahålla den mest moderna utrustningen, bättre behandlingsrum och anläggningar, samt en Lululemon-koncession. Det nya idrottskonceptet kommer att erbjuda en oöverträffad fitnessanläggning i form av klasser, studium, utbildare, JustGYM-utrymme, CrossFit, audiovisuell utrustning, föränderliga lokaler, behandlingsrum och bränslefält-med en ny viktig erfarenhet av Dublin i hjärtat av Grand Canal.