Sports Surgery Clinic Gym Facility, Dublin

Sports Surgery Clinic, Dublin

Som ett ledande internationellt centrum för behandling av ortopediska, spinala, idrottsrelaterade skador, Sports Surgery Clinic (Sports Surgery Clinic), som ligger i Santry, Dublin, levererar man nya normer för spetskompetens på patientvården. År 2017 öppnade Sports Surgery Clinic ett helt nytt, specialbyggt Sports Medicine Centre, som hjälper biomekanik, rehabilitering och forskning.

Anläggningen omfattar 10 000 kvadratmeter och inkluderar 8 anpassade rackar med delad lagring och anpassade plattformar. Integrerade kraftplåtar och videoåterkoppling installerades i 2 av de åtta lyftplattformarna för att ge bättre återkoppling till kunder. Stannar true för SSC-varumärket, BLK BOX utrustats utmed en prestandaanläggning med 180sqm av anpassat gummi-och turfgolv. En Keiser 6-pack-ram, som gör det möjligt för flera användare att träna på en gång installerades också, vid sidan av ett sprint spår och Woodway Treadmills, som uppehåller sig i betongen för att se till att en verkligt sömlös yta säkerställs.

UTFALL

Detta var en mycket invecklad facilitet som tog nästan tre år av samarbete för att skapa en av de största Sports Medicine Centres i Europa. Det finns inget mer givande än att se det färdiga projektet bli mer än vad man trodde var möjligt. Med den här nya faciliteten förväntas patientnumren öka till 50 000 per år under de kommande 18 månaderna.