Garanti

All BLK BOX-märkesutrustning omfattas av en begränsad garanti på 12 månader. Garantivillkoren omfattar inte skador som uppkommer på grund av felaktig användning, normal slitage, felaktig underhåll, ändring, felaktig användning, försumlighet eller på annat sätt inte kan uppstå på grund av brister i materiell eller arbetspass.

Icke-BLK BOX, tredjepartsprodukter och komponenter kommer att ses i samband med tillverkarens garantigaranti.

Rapportera ett problem

Varje garantifordran bör vara utförlig i detalj i en ansökningsblankett som kan fyllas i. Här.

Beroende på skadebilden på de skadade varorna och återlämnande av varorna kan begäras. Om utrustningen är felaktig och inom garantitiden ersätts den med den ändrade utrustningen, den ändrade utrustningen kommer att vara under den ursprungliga garantitiden. Många av produkterna kommer att kräva ett fastställande på golvet, inklusive men inte begränsat till riggar, hyreshus, multilagringsenhet och GHD.