Hyperier

Hyperice är specialister på konstruktionen av muskelåterskapnings-och rehabiliteringsanordningar. Intervallet omfattar handhållna massageapparater, vibrerande dimrullar och hetta, vibrationer och iskomprimeringswraps för utbildning.