BLK BOX How to Barbell Snatch

Nybörjare Guide to The Barbell Snatch

I det enklaste ordalvet är spärrningen en rörelse där idrottaren lyfter upp barklockan från marken eller en plattform till en överhuvudsställning i en explosiv och vätskerörelse. Det är en av två huvudsakliga konkurrensrörelser som utförs i Olympic Weightlyftning, den andra är den rena och den idioten. Dessa rörelser betraktas ibland som de svårare att lära sig, så det kan vara skrämmande för nybörjare.

När den utförs på rätt sätt, kommer snatchen att fungera de mindre musklerna lika mycket som de större. Det är en mycket funktionell och effektiv rörelse att lära sig och att få grundläggande rättigheter är viktigt för att kunna utföra den på ett säkert och framgångsrikt sätt.

Vi är glada över att ge er en handledning till demonstrationsguiden, i vilken Jake Baxterkommer att bryta ner hissen ner i en serie av lätt för att följa rörelser och tekniker. De fyra delserierna kommer att vägleda dig till att bemästra grunderna, och kommer också att framhäva gemensamma misstag och hur man undviker dessa på vägen.